Tin Hữu Ích

news

Nguyên Tắc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Theo Quy Định Mới Nhất

Hóa đơn điện tử đã trở thành một trong những công cụ đắc lực nhất của doanh nghiệp. Để có thể áp dụng hóa đơn điện tử hiệu quả, tiện lợi và không sai sót doanh nghiệp cần nắm vững những nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất dưới đây.