Đối tượng bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị Định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

So với Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị Định số 04/2014/NĐ-CP, Nghị định 119/2018/ND-CP có khá nhiều điểm mới về đối tượng bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử thông thường và thời điểm bắt đầu áp dụng. Đặc biệt, điều 12 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đã quy định rất chi tiết về các nhóm đối tượng triển khai.

>> Điều kiện chuyển đổi Hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

>> Hóa đơn điện tử vnetinvoice.vn giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc

>> Lộ trình bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

>> Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử (Phần 1)

Đối tượng bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

1. 5 Nhóm đối tượng bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử

1.1. Nhóm đối tượng 1 phải sử dụng Hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Nhóm đối tượng nêu trên được sử dụng hóa đơn điện tử thông thường theo thông tư 32/2011/TT-BTC (tức hóa đơn không có mã xác thực của cơ quan thuế).

>>> Hóa đơn điện tử được tạo lập ngay khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

1.2. Nhóm đối tượng 2 phải sử dụng Hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối tượng bắt buộc sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

1.3. Nhóm đối tượng 3 phải sử dụng Hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Đăng ký tư vấn Hóa đơn điện tử : TẠI ĐÂY

1.4. Nhóm đối tượng 4 phải sử dụng Hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.

1.5. Nhóm đối tượng 5 phải sử dụng Hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại nhóm đối tượng 4 trên nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Mẫu 06: Đề nghị cấp Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế

Mẫu 06: Đề nghị cấp Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế

Mẫu 06: Đề nghị cấp Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Như vậy có thể thấy Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã quy định khá rõ và chi tiết các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử. So với Nghị định 5Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị Định số 04/2014/NĐ-CP, Nghị định số 119/2018/ND-CP có bổ sung, làm rõ về trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh cũng như tăng cường việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành đã đánh dấu thêm 1 bước tiến trong lộ trình chuyển dịch sử dụng Hoá đơn giấy sang Hóa đơn điện tử của Chính Phủ.

VNet-Invoice